مجموعه شمس

مجموعه شمس

از گردونه مهر در محرابه های میترایی به عنوان نماد خورشید تا نقش چلیپا بر روی سفالینه های قبل و بعد از اسلام برای خوش یمنی و برکت، از نقش خورشید در تزئینات معماری گاه نشان مراحل سلوک عرفانی و گاه نماد انوار الهی تا نقش ترنج بر روی فرش ایرانی، قرنهاست که این نقش همراه با آثار هنری در زندگی ما بوده، هست و خواهد بود. این نقش با نامی دیگر، شمسه، در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی، در اشکال مختلف با کاربردهای تزئینی و مفهومی مختلف حضور دارد. بنا به اهمیت این مجموعه و همچنین ارزش تاریخی این نقش تصمیم بر این شد که مجموعه ای از لوازم دکوری، اکسسوری ها، زیورآلات و مبلمان شهری با استفاده از این نشان طراحی و تولید شود. امیدواریم که در راستای معرفی آثار فرهنگی ایرانمان قدمی، هرچند کوچک، برداشته باشیم.

UA-136096450-1